VI ÅBNER IGEN MANDAG 20 APRIL!!!

Retningslinierne fra Sundhedstyrelsen, som vi skal følge, indebærer at din fysioterapeut skal vurdere nedenstående i dialog med dig. Herefter vil der blivet taget stilling til, om du kan tilbydes behandling på klinikken eller at det skal foregå via E-konsultation.

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
  • påvirkning af livskvaliteten
  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Vi holder selvfølgelig stadig fast i råd og regler vedr. Covid-19 og anmoder jer om det samme ved fysisk konsultation. Derudover er det vigtigt, at du så vidt muligt ikke møder op mere end 5 min. før din behandlingstid.

Hvis du har symptomer på Covid-19 eller har en nær pårørende som er diagnosticeret med sygdommen, skal du forsat ikke møde op på klinikken, men benytte dig af E-konsultation.

Har du spørgsmål kan du som hidtil ringe til vores nødberedskab.https://parkallefys.dk/noedberedskab-2/

Mvh

Fysserne på Park Allé