FYSIOTERAPI

Her på Park Alléens fysioterapi er du og dit problem i fokus. Årsager til smerter i ryggen, nakken eller kroppens andre led eller muskler, problemer med bevægelser eller nedsat funktionsniveau kan være mange og komplekse.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i at se på helheden af dine symptomer og sammen afdække de mulige årsager. Det kan være alt fra uhensigtsmæssige bevægemønstre eller arbejdsstillinger til pludseligt opståede skader ved sport eller anden aktivitet, kroniske, medfødte eller akut opståede lidelser.

Fysioterapiens fokus er at gøre syge mennesker raskere, svage mennesker stærkere og sunde mennesker sundere.

Vores job er lykkedes, når vi sammen har opnået det bedst mulige resultat for dig. Midlet er at øge din bevægelighed målet er frihed.

Bevægelse i form af øvelser eller specifik træning er derfor et centralt punkt i vores behandling, men kan oftest ikke stå alene. Derfor kombinerer vi typisk med forskellige effektive behandlingsteknikker afhængig af hvad smerterne eller generne drejer sig om.

Fysioterapifaget er i konstant udvikling og vi på Park Alléens Fysioterapi holder os hele tiden opdateret med den nyeste viden. Det holder os på tæerne, at vi brænder for faget og at kunne yde dig den bedst mulige behandling.

Er det noget du kunne tænke dig at høre mere om? I så fald vil vi bede dig Kontakt os på info@parkallefys.dk eller ringe til os på 86126060. Du kan også følge med på  Facebook eller/og  Instagram og/eller Linkedin