Reumatologi og gigtsygdomme Med speciallæge Flemming Klein

I samarbejde med Århus Gigtklinik ( http://www.aarhusgigtklinik.dk/) tilbyder Park Alléens Fysioterapi en ny måde at behandle smerter ved slidgigt og seneirritationer på. Der anvendes det nyeste fra lægeverdenen og fysioterapeutisk viden om optræning af patienter med slidgigt og seneirritationer. 

Med kombination af blodplade behandling og fysioterapeutisk behandling og træning opnås gode og langvarige resultater. 

Blodplade behandling (PRF – platelet rich fibrin) har været anvendt siden 2016 af reumatologer såvel som ortopædkiruger. Behandlingen finder anvendelse ved smerter pga. slidgigt i knæ, hofter og ankelled samt skulder, albue og håndled. Behandlingen kan endvidere også bruges ved inflammationer (sene irritationer) som f.eks. tennisalbue, springerknæ m.fl.. 

 Behandlingen foretages ved at der udtages frisk blodprøve, blodet centrifugeres i 3 minutter, derefter indsprøjtes personens eget blodplasma i det smertende led eller senevæv. Der er således ingen bivirkninger, da det et helt naturligt produkt uden tilsætningsstoffer som indsprøjtes. Der kan dog forekomme ømhed i leddet eller ved senen i et til to døgn. 

Et Netværk af læger har gennemført mere end 500 afsluttede behandlinger af slidgigt, heraf var de 60% i knæled. Den overvejende del af patienter bliver smertefrie efter få injektioner (3-4) og det tyder på at virkningen er langvarig, ud fra observationer på mere end 2 år. Kilde: Puremed.dk 
 
Behandlingen er effektiv ved let til moderat slidgigt. Er der tale om svær fremskreden slidgigt, hvor man f.eks. er på venteliste til et nyt knæ o.l. kan der ikke forventes effekt. 
 
Ved behandling af tennisalbue, springerknæ og andre lignede inflammationstilstande virker behandlingen – sammenlignet med binyrebarkhormon – langsommere, men er bedre efter 2 mdr. 

Pris: 2.500,- pr behandling. Inkl. Fysioterapeutisk træningsprogram 
Hvis f eks begge knæ på en gang: 4.000,- for 2 led. 
Man skal regne med 1 – 5 behandlinger pr. led med smerter. 

 Se venligst mere information på dette link: Puremed.dk 

Ny artrose smertebehandling i Danmark .Siden 2016 har en ny behandling af artrose vundet indpas blandt nogle af landets mest erfarne reumatologer og ortopædkirurger. Behandlingen er baseret på udnyttelse af de regenerative celler, som cirkulerer i blodbanen klar til at starte en heling i tilfælde af et brud eller et sår. Gennem en blodudtagning og efterfølgende centrifugering, opsamles de regenerative celler bestående af immunforsvarsceller, blodplader og fibrin. De injicereres efterfølgende direkte ind i leddet, uden tilsætningsstoffer. Der er ingen bivirkninger eller fremmedlegme reaktioner, da det er et helt naturligt produkt fra patienten selv. 

Kaskaden af immunforsvarsceller aktiverer vækstfaktorer fra blodplader efterhånden som de skal bruges og bearbejder de inflammationsprocesser der er tilstede i leddet. Fibrinen fungerer som et medie, der fastholder cellerne i det område hvor de ligger og giver næring til dem. Efter ca. 10 dage er alle vækstfaktorerne frigivet og fibrinen opløst. Behandlingen sker med injektioner med ca. 10 til 14 dages mellemrum 4-5 gange afhængigt af led og diagnose. Derved opnås en form for depot funktion hvor leddet gradvist bedres. 

Den nye metode kaldes for PRF hvilket står for “Platelet Rich Fibrin” eller på dansk blodplade rig fibrin. 

Behandling med blod en gammel historie

Behandlinger med patientens celler fra blodbanen startede tilbage i 1970´erne med udviklingen af PRP protokollen. I denne protokol fjerner man immunforsvarscellerne og fibrinen med en række tilsætningsstoffer. Tilbage har man blodpladerne og udnytter deres afgivelse af vækstfaktorer, som sker over kort tid. I dag forstår man meget bedre samspillet mellem celler og vækstfaktorer og betydningen af fibrinen. 

Immunforsvarscellerne hjælper med at nedbringe den inflammation som er i leddet og stimulerer afgivelsen af vækstfaktorer af blodpladerne over længere tid. Fibrinen fastholder cellerne og vækstfaktorerne i området og fungere samtidig som et vækstmedie. 

Smertebehandlingerne udføres typisk på knæled, skulderled, hofteled, ankelled og albueled. Vores netværk af læger har gennemført mere end 500 afsluttede behandlinger, heraf 60% i knæled. Den overvejende del af patienterne bliver smertefrie efter få injektioner (3-4) og det tyder på, at virkningen er langvarig, ud fra vores observationer på mere end 2 år. 

Grafen viser statistik for 37 patienter med artrose i knæ, med den relative smerte reduktion efter hver injektion. Eksempelvis vil en smerte score efter første injektion gennemsnitlig give en reduktion på 25% og være halveret efter 2 injektioner. 

 I dyreforsøg har der kunne påvises regenerering af brusk i led. Da behandlingen stimulerer heling er der er derfor begrundet håb om, at samme heling vil kunne ske hos mennesker. 

 Kilde: Puremed. 

Er det noget du kunne tænke dig at høre mere om? I så fald vil vi bede dig Kontakt os på info@parkallefys.dk eller ringe til os på 86126060. Du kan også følge med på  Facebook eller/og  Instagram og/eller Linkedin