Genoptræning

Genoptræning er optræning af din funktionsevne, enten for at:

  • Opnå samme funktionsniveau som tidligere
  • Eller opnå det mulige funktionsniveau
Du kan for eksempel få brug for genoptræning efter:
  • Indlæggelse på sygehus (operation, sygdom, ulykke)
  • Svækkelse efter længere tids sygdom

Efter du har afsluttet dit genoptræningsforløb, kan du få brug for vedligeholdende træning så du kan fastholde dit funktionsniveau.

Hvis du har været undersøgt, indlagt eller opereret på et sygehus får du en genoptræningsplan på sygehuset. Genoptræning med en genoptræningsplan er gratis og betales af Aarhus kommune som har ansvaret for din genoptræning.

På Park Alléens fysioterapi er vi med i en aftale om, at varetage mange typer genoptræning gennem Aarhus kommune.

Genoptræning er vigtig hvis du har været opereret, haft en skade, eller er svækket. Er du ældre er genoptræning er særlig vigtig, da du uden genoptræning kan få varig nedsættelse af din funktionsevne.

Vi tilbyder naturligvis også mere generel genoptræning. Din specifikke skade kan være mere sårbar og måske kræve længere supervision og for andre kan det være svært at fastholde sig selv i de gode vaner med træning og bevægelse på egen hånd – det ved vi godt på Park Alléens Fysioterapi.

Vi tilbyder derfor at understøtte med yderligere optræning og opfølgning. Vi har bl.a. flere forskellige Hold, som du med fordel kan træne videre på. Derudover råder vi over en veludstyret trænings afdeling hvor du på egen hånd, med mulighed for supervision, kan fortsætte din genoptræning. Det er trygt og motiverende.

Er det noget du kunne tænke dig at høre mere om? I så fald vil vi bede dig Kontakt os på info@parkallefys.dk eller ringe til os på 86126060. Du kan også følge med på  Facebook eller/og  Instagram og/eller Linkedin.