Patientsikkerhed

Vi går op i Patientsikkerhed

Alle på Klinikken har førstehjælpskursus i livreddende førstehjælp og vi har hjertestarter.

Der kan på en klinik naturligvis begås fejl eller der kan ske uheld. Vi er forpligtigede til at indrapportere utilsigtede hændelser.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til f.eks. øget behandling, forkert behandling, ubehag eller indlæggelse af patienten. Utilsigtede hændelser dækker både nærfejl, hvor skaden afværges, og fejl der faktisk sker.

Læs mere i pjecen “Hjælp os til at blive endnu bedre” fra styrelsen for patientsikkerhed i nedenstående link
Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder. link Patientsikkerhed

Er det noget du kunne tænke dig at høre mere om? I så fald vil vi bede dig Kontakt os på info@parkallefys.dk eller ringe til os på 86126060. Du kan også følge med på  Facebook eller/og  Instagram og/eller Linkedin