Sundhedsstyrelsen anbefaler nu at patienter bruger mundbind ved fysioterapeut og andet sundhedspersonale ,hvis der er behov for at fysioterapeuten skal helt tæt på ( under 1 m og 2 m hvis du tilhører risikogruppen)

Patienter anmodes derfor om at medbringe et mundbind til behandling.

Hvad gør din fysioterapeut?

Din fysioterapeut ifører sig mundbind, eller ansigtsvisir hvis mundbind ikke er hensigtsmæssigt, hvis hun eller han skal tættere på end 1 m eller hvis du er i risikogruppen 2 m.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-skal-masker-bruges-langt-oftere-paa-sygehuse_-plejehjem-og-ved-laegen