1988  læge, 1996 PhD, 2001 speciallæge i reumatologi, 2003 overlæge i reumatologi, Vejle Sygehus, fra 2004 og fortsat praktiserende speciallæge i reumatologi.
Vedrørende blodbehandling af slidgigt: Jeg har cirka 5 års erfaring med denne behandlingsmetode. Omkring 200 patenter er behandlet og 5 af 6 får færre smerter af behandlingen. Ingen har fået flere smerter af det. Der  er ingen bivirkninger fraset evt. let ømhed i leddet i få dage.
Behandlingen hviler på en gammel kirurgisk metode fra før tiden med kunstige led: man åbnede ved operation et knæ, borede i knoglen indvendigt i leddet, så det blødte ind i leddet og lukkede så leddet igen fuldt af blod. Patienter med slidgigt fik færre smerter af den form for operation. Ortopædkirurger anvender fortsat denne type operation af og til, det kaldes borehuller.
Nu tager man blot blod ud af armen som ved en almindelig blodprøve, slynger det 3-4 minutter i en centrifuge, opsuger plasmaet fra hvert glas og indsprøjter det ind i leddet med slidgigt. Man kan, ved behov for det, tilsætte lokalbedøvelse.
Behandlingen er sammenlignet med indsprøjtning af stamceller fra enten fedtvæv eller fra knoglemarv. Man anbefaler ud fra fra denne sammenligning at anvende blodbehandling.