Dog er der fra sundhedsstyrelsen åbnet op for, at der i særligt uopsættelige situationer kan udføres behandling.  Du kan herunder læse sundhedsstyrelsens definitioner.

Hvis du mener at din situation hører under dette kan du ringe/ skrive til Henrik G. Skovbakke mobil 3110 6712 mail henrik@parkallefys.dk som herefter vil vurdere om du kan tilbydes behandling. Der vil under behandling blive anvendt engangshandsker og øvrige anbefalinger fra sundhedsstyrelsen følges.

SENESTE UDMELDING FRA SUNDHEDSSTYRELSEN

Faktaboks: Hvad er en kritisk funktion?

En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.

Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.

Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Med venlig hilsen

Park Alléens Fysioterapi