Holdtræning

Fra 13 maj var det ikke længere et krav, at man under deltagelse i holdtræning anvender mundbind. Der skal dog som hidtil holdes afstand til øvrige holddeltagere.

Mundbind skal forsat benyttes i klinikken før og efter træning.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/862