Genoptræning

Skal du genoptræn?

Du kan for eksempel få brug for genoptræning efter:
  • Indlæggelse på sygehus (operation, sygdom, ulykke)
  • Svækkelse efter længere tids sygdom

Efter du har afsluttet dit genoptræningsforløb, kan du få brug for vedligeholdende træning så du kan fastholde dit funktionsniveau.

Læse mere om genoptræning på https://parkallefys.dk/traening/genoptraening/