Grundlovsdag

Klinikken er åben for behandling. Kontoret har lukket hele dagen og telefonerne er lukkede – men du er velkommen til at benytte vores ONLINE booking tjeneste på hjemmesiden. Vi ønsker alle en god Grundlovsdag.

Genoptræning

Skal du genoptræn?

Du kan for eksempel få brug for genoptræning efter:
  • Indlæggelse på sygehus (operation, sygdom, ulykke)
  • Svækkelse efter længere tids sygdom

Efter du har afsluttet dit genoptræningsforløb, kan du få brug for vedligeholdende træning så du kan fastholde dit funktionsniveau.

Læse mere om genoptræning på https://parkallefys.dk/traening/genoptraening/