VI ÅBNER IGEN MANDAG 20 APRIL!!!

Retningslinierne fra Sundhedstyrelsen, som vi skal følge, indebærer at din fysioterapeut skal vurdere nedenstående i dialog med dig. Herefter vil der blivet taget stilling til, om du kan tilbydes behandling på klinikken eller at det skal foregå via E-konsultation.

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
  • påvirkning af livskvaliteten
  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Vi holder selvfølgelig stadig fast i råd og regler vedr. Covid-19 og anmoder jer om det samme ved fysisk konsultation. Derudover er det vigtigt, at du så vidt muligt ikke møder op mere end 5 min. før din behandlingstid.

Hvis du har symptomer på Covid-19 eller har en nær pårørende som er diagnosticeret med sygdommen, skal du forsat ikke møde op på klinikken, men benytte dig af E-konsultation.

Har du spørgsmål kan du som hidtil ringe til vores nødberedskab.https://parkallefys.dk/noedberedskab-2/

Mvh

Fysserne på Park Allé

Genåbning hvornår og hvordan

Kære patienter 
Vi savner at komme igang med at hjælpe jer igen. Det er annonceret at vi
må åbne gradvist fra mandag d. 20 april! Vi venter dog stadig på plan
fra sundhedsstyrelsen om hvilke patienter og på hvilken måde vi skal
gøre det på. Lige så snart der er nyt vil I kunne læse det her på
hjemmesiden eller på facebook. 

Mange hilsner fra jeres fysser